Over Virtask

Virtask is een optimistisch en innovatief bedrijf dat vindt dat gemak de mensheid dient.

Onze missie is het leven van onze opdrachtgevers te veraangenamen door de toepassing geavanceerde virtuele communicatietechnieken.

Deze nemen routinewerk uit handen en geeft samenwerken een nieuwe dimensie.

Virtask doet dat door gebruik te maken van de mogelijkheden van geavanceerde kunstmatige intelligentie die is verbonden aan de verschijningsvorm Anne, de virtuele assistente.