Het Team

Ik heb de wereld zien veranderen door het streven naar steeds meer efficiency in dienstverlening. Gastvrijheid, of een dienst leuk en persoonlijk maken, die jou als mens bijzonder maakt is wat we veel te weinig doen, terwijl daar de sleutel voor effectiviteit zit. Al snel zag ik de potentie die ‘Anne’ als virtuele assistente kan hebben op tal van terreinen. De hang naar efficiency houden we niet tegen. We kunnen wel een tussenweg zoeken. Met de inzet van Anne in de zorg krijg je bij een toenemende afhankelijkheid weer keuzeopties. Ook dienstverlenende organisaties krijgen extra mogelijkheden door Anne als een gepersonaliseerd hulpmiddel in te zetten. Een relatie van Virtask, zelf actief als mantelzorger drukte het mooi uit: ouders schenken hun kinderen het leven. Als kinderen kun je je ouders, als die steeds afhankelijker worden weer een nieuw aangenaam leven schenken door middel van Anne. Anne kan je helpen grip te houden op jouw leven en keuzes, zonder steeds een beroep op anderen te hoeven doen. Ik heb er niets aan toe te voegen.

Annemarie Johannes
Directeur

Ik zal mezelf niet de verwekker van Anne noemen, maar als hoofd programmeur van Virtask heb ik wel meteen haar opvoeding stevig ter hand genomen. Want ik zag meteen de potentie die Anne heeft als geavanceerde en zelflerende avatar, voor tal van taken en diensten, die bijdragen aan een aangenamer leven en betere dienstverlening. Ik heb een hoge kwaliteitsstandaard waar ik geen concessies aan doe. Software applicaties moeten werken en dat maakt me een ‘strenge’ opvoeder van Anne. Software moet betrouwbaar en aantrekkelijk zijn en aansluiten op de behoefte en het perspectief van de eindgebruiker. Ik heb inmiddels veel ICT projecten uitgevoerd. Dat maakt me een all rounder, waarbij ik met de techniek die achter Anne zit, flink de diepte inga. Ik ben sowieso breed georiënteerd, zowel op het gebied van ICT als mijn interesses. Dat valt binnen Virtask allemaal op zijn plaats, wanneer ik bezig ben met hoe we Anne haar dienstbare rol kunnen laten spelen.

Gibby Koldenhof
Hoofd Software Ontwikkeling

Mijn rol als trainster en support medewerker is mij op het lijf geschreven. Je kunt van alles bedenken, maar uiteindelijk valt of staat het door mensenwerk. De rode draad in mijn werk is telkens dat je mensen handvatten aanreikt om dingen zelf te doen. Het is een boeiend proces om bij Virtask gebruikers van Anne te helpen ontdekken wat een praktisch hulpmiddel zij voor hen kan betekenen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij wat gebruikers zelf beleven en ervaren. Ik zorg vaak voor een ontspannen lach. Functioneel is mooi, maar een goede ontspannen sfeer zorgt er voor dat mensen een hulpmiddel en maatje als Anne als vanzelfsprekend gaan waarderen.

Karen Mulder-Nijssen
Training en Advies

Als je een product ontwikkelt, moet je er ook voor zorgen dat het echt iets toevoegt. Dat het makkelijk te gebruiken is en functioneel is. Dit is precies wat Anne bied en waar de focus op ligt. Als front-end programmeur heb ik veel te maken met het ontwikkelen van Anne en ben ik ook vaak de laatste die aan het project sleutel. Hierop let ik dan erg op de kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit zodat we het beste kunnen gaan aanbieden aan de eind-gebruikers.

Sascha de Waal
Software Ontwikkeling

Op het moment dat ik in aanraking kwam met de Virtuele Assistent van Virtask ben ik gelijk onder de indruk geraakt van de functionaliteit en meerwaarde voor klanten. Ik ben nu enige tijd als projectleider betrokken bij de ontwikkeling en de levering van Virtuele Assistent oplossingen en heb ervaren hoe hiermee de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van gebruikers kan worden vergroot en hoe de Virtuele Assistent als menselijke computer interface breed kan worden toegepast.

Herman Slagman
Projectmanagement

Het concept van Anne is uniek. Zelden wordt een product ontwikkeld vanuit de gebruiker, meestal vanuit de techniek. Virtask heeft een oplossing gemaakt voor échte gebruikers. Daarom wordt Anne ook met zoveel enthousiasme ontvangen. Anne gedraagt zich met menselijke trekjes, daardoor is niemand bang om Anne te gebruiken. Je spreekt eenvoudig tegen Anne, en Anne geeft je antwoord en voert je opdrachten uit. Door het gebruik van Anne verbetert de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat geeft ons een enorme bevrediging

Henk Steetsel
Verkoop

In this industry, it is often the case for companies to build products that don't add any
real-world value. In my opinion, Anne is quite the opposite. That's what I see as the biggest
gain of this project. Working on something that will be used by those in need, is a reward unto
itself. I do both server and client work on the project, making sure everything goes as
smooth as possible - software such as Anne should be a joy to use.

Darko Bozhinovski
Software Development