Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden
van de internetsite, is het mogelijk dat de informatie die op de internetsite van Virtask wordt
gepubliceerd onvolledig, gedateerd of onjuist is.

Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt Virtask
geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van
de informatie die door middel van de internetsite van Virtask is verkregen
Voor vragen, opmerkingen, informatie of suggesties: mail naar info@virtask.nl