Home

Virtask is de bedenker van Anne, een virtuele assistente ontwikkeld om mensen te helpen. Een software met realistische avatar met menselijke trekjes.

De software is in ontwikkeling sinds 2012 en wordt in Nederland en internationaal ingezet:

  • In zorginstellingen voor ouderen en mensen met een beperking;
  • Als medische informatrice voor hygiëne en infectieziektes;
  • Als gastvrouw en enquêtrice.

Met de software willen we graag het leven veraangenamen en routinematig werk uit handen nemen. Om succesvol te blijven met de software werkt Virtask samen met zorginstellingen, overheden, kennisinstellingen en Europese organisaties. Ook werken wij mee in internationale (AAL) projecten.

Op dit moment is de website in opbouw. Wilt u meer informatie over ons? Klik dan hier.