Home

Virtask is de bedenker van Anne, een virtuele assistente ontwikkeld om mensen te helpen. Een realistische avatar met menselijke trekjes.

De software is in ontwikkeling sinds 2012 en wordt in Nederland en internationaal ingezet:

  • In zorginstellingen voor ouderen en mensen met een beperking;
  • Als medische informatrice voor hygiëne en infectieziektes;
  • Als gastvrouw en enquêtrice.

Met de virtuele assistente wil Virtask graag het leven veraangenamen van mensen en routinematig werk uit handen nemen van de gebruikers. Om succesvol te blijven werkt Virtask samen met zorginstellingen, overheden, kennisinstellingen en Europese organisaties. Ook werken wij mee in internationale AAL (Ambient Assisted Living) projecten.

Op dit moment is de website in opbouw.

Wilt u meer informatie over ons?
Dan verwijst Virtask u graag door naar onze andere website: Anne4Care